Haemme toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen

PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA (TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA)

Päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa tehtäviin sisältyy tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja ohjausta ammatillisessa koulutuksessa, työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaamista sekä opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittämistä.

Edellytämme:

  • laaja-alaisia ICT-taitoja ja kokemusta ICT-alan työstä
  • palvelin- ja lähiverkko-osaamista, tietokantaosaamista ja tietoturvaosaamista; eduksi katsotaan myös multimediaosaaminen (Unity tai vastaava) sekä ohjelmoinnin perusosaaminen
  • opetuksen pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämishalukkuutta
  • alan yritysyhteistyön kehittämishalukkuutta

Arvostamme:

  • kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta

Tarjoamme:

  • monipuolisen ja vastuullisen tehtävänkuvan
  • mahdollisuuksia kehittää pedagogisia menetelmiä, alan koulutusta sekä yritysyhteistyötä

Virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen (L 504/2002). Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat, jolloin palvelussuhde on määräaikainen.

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Mikko Siirilä, puh. 044 9060 305

Hakemukset liitteineen tulee jättää 31.5.2019 klo 16.00 mennessä osoitteella Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja/rehtori Raimo Alarova, PL 119, 37601 VALKEAKOSKI, kuoreen merkintä “Tieto- ja viestintätekniikan päätoiminen tuntiopettaja” tai sähköpostilla: raimo.alarova@vaao.fi

TERVETULOA OPPIVAAN TIIMIIMME!