Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.2.2020-31.12.2020

Laaja-alaista erityisopettajaa

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään ratkaisukeskeistä ammatillista työotetta ja kykyä toimia opiskelijan parhaaksi.

Toivomme löytävämme joukkoomme nykyaikaisen oppimiskäsityksen omaavan erityisopettajan, jolla on mielenkiintoa kehittää oppimista ja hyvinvointia yhdessä muun työyhteisön kanssa. Edellytämme kykyä ja halua opetukselliseen yhteistyöhön erityisopettajakollegoiden, opettajien ja ohjaajien kanssa, sekä joustavaa ja myönteistä suhtautumista kouluarjen muuttuviin tilanteisiin. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös aktiivisuutta opiskeluhuollon verkostoissa ja yhteisöllisen opiskeluhuollon hyväksi toimimisessa.

Laaja-alainen erityisopettaja tekee työtään opiskelijoiden oppimisvaikeuksien moninaisessa kirjossa. Hän antaa tukea ja ohjausta opettajien työparina erilaisissa oppimisympäristöissä kaikissa perustutkinnoissa sekä yhteisten tutkinnon osien opetuksessa. Erityisopettajalla tulee olla hyvä vuorovaikutustaidot eri opiskelijoiden kohtaamiseen ja sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin.

Edellytämme:
– laaja-alaista erityisopetuksen osaamista sekä työkokemusta

– innostunutta ja opiskelijoista välittävää asennetta

– hyviä valmiuksia käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja -välineitä

– hyviä digitaalisia valmiuksia mm. verkko-opintojen ohjaamiseen ja tukemiseen

– opetuksen pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämishalukkuutta

– käytännössä erinomaisiksi todettuja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Arvostamme:
– kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä

– kehittämishalukkuutta

Tarjoamme:
– Monipuolisen ja vastuullisen tehtävänkuvan

– Mahdollisuuksia kehittää pedagogisia menetelmiä

Virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen (L 504/2002).

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat.

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Pirjo Hauvala puh. 044 9060 273

Hakemukset liitteineen tulee jättää 31.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteella Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, koulutusjohtaja Pirjo Hauvala, PL 119, 37601 VALKEAKOSKI, kuoreen merkintä “Laaja-alainen erityisopettaja” tai sähköpostilla: pirjo.hauvala(at)vaao.fi

TERVETULOA OPPIVAAN TIIMIIMME!