Koulutussuunnitelma ja työnantajan verovähennysoikeus

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä tuetaan entistä enemmän työlainsäädännön keinoin. Yhteistoimintalain piirissä (vähintään 20 työsuhteessa olevaa työntekijää) olevan yrityksen velvollisuus on 1.1.2014 alkaen laatia vuosittain yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Henkilöstö – ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ennakoitavat, yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla on ilmeisesti henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä.

Koulutussuunnitelman sisältö

Laadittavan koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa tulee esittää lisäksi yrityksen yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Työnantajia myös kannustetaan kouluttamaan työntekijöitään. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja siihen liittyvästä lisäverovähennysoikeudesta astui voimaan 1.1.2014. Työntekijöitään kouluttavan työnantajan on mahdollista vähentää verotuksessa koulutussuunnitelman mukaisesti toteutuneiden koulutuspäivien palkkakustannuksia. Lisäverovähennysoikeus koskee kokopäiväisten ja vakituisten työntekijöiden lisäksi myös osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä. Alle 20 työntekijän yrityksen on mahdollista saada työntekijöiden koulutuspäiviltä lisäverovähennysoikeus laatimalla vapaaehtoisesti koulutussuunnitelma.

Lisäverovähennysoikeus

Lisäverovähennysoikeuden toteutuminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista laissa määritellyllä tavalla sekä sen mukaisesti järjestettyä koulutusta ja toteutuneen koulutuksen seurantaa. Lisäverovähennysoikeuden oikeuttava koulutus voi olla esimerkiksi työpaikalla muuttuviin tehtäviin ja työnkuviin liittyvää koulutusta. Koulutus voi olla työnantajan sisäisesti järjestämää tai ulkopuoliselta koulutusorganisaatiolta ostettua koulutusta. Koulutuksen tulee olla työnantajan toimintaan liittyvää ja sen on tapahduttava työaikana. Koulutus ei voi olla työhön perehdytystä.

Lisätietoja aiheesta: Paul Välimaa puh. 040 730 8844 paul.valimaa(at)vaao.fi  tai Riitta Lindbäck  044 706 1197  riitta.lindback(at)vaao.fi

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn