Henkilöstön osaaminen on yrityksen menestystekijä

Henkilöstön osaaminen on yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen avaintekijä. Yrityksen henkilöstön osaamistasosta täytyy pitää huolta. Kokeneillekin työntekijöille tarvitaan jatkuvaa koulutusta esimerkiksi työmenetelmien tai laatuvaatimusten muuttuessa.

Hyviä viitteitä osaamisen aukoista saa tarkkailemalla töiden sujumista. Aiheuttaako esimerkiksi uusien työmenetelmien käyttöönotto ongelmia työssä? Riittääkö henkilöstön osaaminen uudessa tilanteessa? Osaamiskartta, jossa luetteloidaan yrityksen toiminnoissa tarvittava osaaminen sekä henkilöstön osaaminen, on hyödyllinen apuväline.

Lyhyt- ja täydennyskoulutus

Tarjoamme erilaisia korttikoulutuksia ja muita lyhytkoulutuksia eri aloilta. Tutustu tarjontaan täältä!

Ota yhteyttä

asiakkuuspäällikkö Johanna Veijonen
044 906 0445, johanna.veijonen(at)vaao.fi
(yhteydenotot 1.8.2018 alkaen)

Työelämäpalvelut kesällä 2018:
25.6.-6.7.2018
yrityskoulutussuunnittelija Paul Välimaa
puh. 040 730 8844 paul.valimaa(at)vaao.fi

9.7.-3.8.2018
työelämäkoordinaattori Teija Kunelius
044 706 1088, teija.kunelius(at)vaao.fi