Henkilöstön osaaminen on yrityksen menestystekijä

Henkilöstön osaaminen on yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen avaintekijä. Yrityksen henkilöstön osaamistasosta täytyy pitää huolta. Kokeneillekin työntekijöille tarvitaan jatkuvaa koulutusta esimerkiksi työmenetelmien tai laatuvaatimusten muuttuessa.

Hyviä viitteitä osaamisen aukoista saa tarkkailemalla töiden sujumista. Aiheuttaako esimerkiksi uusien työmenetelmien käyttöönotto ongelmia työssä? Riittääkö henkilöstön osaaminen uudessa tilanteessa? Osaamiskartta, jossa luetteloidaan yrityksen toiminnoissa tarvittava osaaminen sekä henkilöstön osaaminen, on hyödyllinen apuväline.

Lyhyt- ja täydennyskoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutukset

Työelämän korttikoulutuksia ja muuta lyhytkestoista koulutusta