Henkilöstön osaaminen on yrityksen menestystekijä

Henkilöstön osaaminen on yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen avaintekijä. Yrityksen henkilöstön osaamistasosta täytyy pitää huolta. Kokeneillekin työntekijöille tarvitaan jatkuvaa koulutusta esimerkiksi työmenetelmien tai laatuvaatimusten muuttuessa.

Hyviä viitteitä osaamisen aukoista saa tarkkailemalla töiden sujumista. Aiheuttaako esimerkiksi uusien työmenetelmien käyttöönotto ongelmia työssä? Riittääkö henkilöstön osaaminen uudessa tilanteessa? Osaamiskartta, jossa luetteloidaan yrityksen toiminnoissa tarvittava osaaminen sekä henkilöstön osaaminen, on hyödyllinen apuväline.

Lyhyt- ja täydennyskoulutus

Tarjoamme erilaisia korttikoulutuksia ja muita lyhytkoulutuksia eri aloilta. Tutustu tarjontaan täältä!

Räätälöitävät koulutukset

Tarjoamme myös yrityksille tarpeiden mukaisia koulutuspalveluja. Koulutuksen suunnittelussa voidaan lähteä liikkeelle osaamiskartoituksesta tai koulutustarveselvityksestä. Toteutamme yrityskoulutuksia myös yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston (yhteishankintakoulutus) sekä oppisopimuskeskuksen (oppisopimuskoulutus) kanssa.

Kehittyvä ja tuloksellinen yritystoiminta

Kehittyvän ja tuloksellisen yritystoiminnan neljä kivijalkaa ovat talousosaaminen, tuotteistaminen, markkinointiviestintä sekä myynti ja asiakaspalvelu. Oikealla tavalla tuotteistetut tuotteet ja/tai palvelut on helppo markkinoida ja myydä oikeille kohderyhmille. Pienikin yritys saa äänensä kuuluviin taitavalla viestinnällä.

Olemme koonneet lyhyitä koulutuspaketteja tuotteistamisesta, markkinoinnista, myynnistä, viestinnästä ja asiakaspalvelusta erityisesti pienyrityksen tarpeita ajatellen.

Työkalupakki työyhteisön kehittämiseen

Tähän työkalupakkiin olemme valinneet koulutuksia, jotka soveltuvat erityisesti työyhteisön yhteisten taitojen kehittämiseen ja innostamaan työyhteisön jäseniä oppimaan uutta työssään. Koulutuksilla vahvistetaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja työyhteisössä sekä asiakaspalvelussa ja erilaisissa kohtaamistilanteissa. Koulutukset soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöstöryhmille, jotka toimivat työssään paljon vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Teemme yrityksille myös henkilöstön osaamiskartoituksia sekä järjestämme työpaikkaohjaajan koulutusta tavoitteena antaa valmiuksia opiskelijoiden työpaikkaohjaajana sekä uusien työntekijöiden perehdyttäjänä toimimiseen.

Taitoa tietotekniikkaan

  • Office-ohjelmat
  • Tietoturva
  • Kuvankäsittely
  • Palvelinjärjestelmät

Lisäksi kauttamme järjestyy erilaiset koulutukset liittyen automaatiotekniikkaan, kone- ja metallitekniikkaan sekä sähköalan työturvallisuus- ja korttikoulutuksiin.

Ota yhteyttä

yrityskoulutussuunnittelija Paul Välimaa puh. 040 730 8844 paul.valimaa(at)vaao.fi

 

Työelämäpalvelut kesällä 2018:

4.-21.6.2018
Johanna Veijonen
044 906 0445
johanna.veijonen(at)vaao.fi

4.-8.6.2018
18.-21.6.2018
9.7.-3.8.2018
Teija Kunelius
044 706 1088
teija.kunelius(at)vaao.fi

25.6.-6.7.2018
Paul Välimaa
040 730 8844
paul.valimaa(at)vaao.fi

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn