Henkilöstön osaaminen on yrityksen menestystekijä

Henkilöstön osaaminen on yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen avaintekijä. Yrityksen henkilöstön osaamistasosta täytyy pitää huolta. Kokeneillekin työntekijöille tarvitaan jatkuvaa koulutusta esimerkiksi työmenetelmien tai laatuvaatimusten muuttuessa.

Hyviä viitteitä osaamisen aukoista saa tarkkailemalla töiden sujumista. Aiheuttaako esimerkiksi uusien työmenetelmien käyttöönotto ongelmia työssä? Riittääkö henkilöstön osaaminen uudessa tilanteessa? Osaamiskartta, jossa luetteloidaan yrityksen toiminnoissa tarvittava osaaminen sekä henkilöstön osaaminen, on hyödyllinen apuväline.

Lyhyt- ja täydennyskoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutukset

HUOM! Työpaikkaohjaajakoulutukset on peruttu toistaiseksi. Koulutusten mahdolliset uudet järjestämisajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Työelämän korttikoulutuksia ja muuta lyhytkestoista koulutusta

HUOM! Lyhytkestoiset ja korttikoulutukset on peruttu toistaiseksi. Koulutusten mahdolliset uudet järjestämisajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ota yhteyttä

asiakkuuspäällikkö Johanna Veijonen
044 906 0445, johanna.veijonen(at)vaao.fi