Taksvärkkituotto ja VAAOn joulukortteihin varatut varat lahjoitettiin sotiemme veteraaneille.

VAAOn opiskelijat viettivät syksyllä taksvärkkipäivän, jonka tuotto lahjoitettiin myöhemmin opiskelijakunnan valitsemaan kohteeseen.

Suomen juhlavuoden Suomi100-hengessä opiskelijakunta puheenjohtaja Vilma Virolaisen johdolla lahjoitti kerätyt summat kolmeen kohteeseen.

Opiskelijakunnan taksvärkkituotot sekä VAAOn joulukortteihin varatut varat lahjoitettiin seuraaville järjestöille: Sotainvalidien Veljesliitto ry, Sotaveteraaniliitto ry ja Rintamaveteraaniliitto ry.

Kahvitilaisuus järjestettiin tiistaina 19.12 klo 14 opiskelijakunnan tilassa.  Tilausuuteen kutsuttiin paikallisten sotaveteraanien edustaja Fethulla ”Veka” Fazulla.

Vas. alarivi: Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Vilma Virolainen, Fethulla ”Veka” Fazulla ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Aulis Saarinen.

Vas. ylärivi: Opiskelijakunnan hallituksen jäsen Inka Heikkinen, Opiskelijakunnan kuraattori Heidi Vikstedt ja ohjaava opettaja Katariina Autio, vt. talous- ja hallintojohtaja Juuso Hyvärinen sekä kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova

Kiitos kaikille taksvärkkiin osallistuneille!