Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala kehittyy ja tarjoaa monipuolisia töitä

Anna Ritola (restonomi, AMK) on aloittanut puhdistuspalvelualan koulutuksen opettajana VAAOssa. Anna haluaa toivottaa tervetulleiksi koulutukseen sekä alalla pitkään olleet että uudet tulokkaat.

Valkeakosken ammattiopistossa (VAAO) alkaa maaliskuun alussa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus. VAAOssa on voinut opiskella Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta kiinteistönhoidon osaamisalan, mutta nyt tarjontaan tulee myös toimitilahuollon osaamisala. Koulutuksesta voi valmistua toimitilahuoltajaksi tai laitoshuoltajaksi. Puhdistuspalvelujen koulutus palaa tarjontaan useiden vuosien tauon jälkeen.

Puhdistuspalveluala työllistää monipuolisesti sekä yksityisellä että julkisella puolella. Suurimpia työnantajia ovat esimerkiksi kunnat, sairaanhoitopiirit ja yksityiset palveluliikkeet. Kunnat ja sairaanhoitopiirit edellyttävät vakituisiin työsuhteisiin palkattavilta työntekijöiltään alan tutkintoa. Työpaikkoina voivat olla esimerkiksi kauppakeskukset, hotellit ja ravintolat sekä liikennevälineet. Rakennus- ja loppusiivouksessa tehdään töitä rakennustyömaan sisällä.

Puhdistuspalvelualan työ on käytännön työtä, jossa työn jälki näkyy heti. Toimitila- ja laitoshuoltajien työ voi olla hyvin erilaista eri kohteissa ja työtiimeissä. Ylläpitosiivous on säännöllisesti kohteessa tapahtuvaa jatkuvaa siivousta, joka on parhaiten tunnettua. Ylläpitosiivoukseen kuuluu muun muassa pintojen pyyhkimistä, moppausta ja yhdistelmäkoneella ajoa. Joissain työkohteissa siivouksen ohella tavataan paljon ihmisiä, jolloin hyvät asiakaspalvelutaidot ovat erityisen tärkeä osa osaamista.

Vastuulliset yritykset maksavat vähintään alalle neuvotellun TESn mukaisen palkan. Vuorotyössä vuorolisät nostavat ansiotasoa mukavasti. Ala työllistää tällä hetkellä todella hyvin. Vaikka työ on käytännön työtä, ala teknistyy koko ajan yhä enemmän ja tulevaisuudessa robotiikka tulee yleistymään alalla.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perus- tai ammattitutkinnon suorittaminen antaa hyvän pohjan jatkaa opintoja. Opintoja voi jatkaa suorittamalla puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon, restonomin tutkinnon (AMK/YAMK) tai isännöinnin ammattitutkinnon. Itsensä voi työllistää myös yrittäjänä.