Pirkanmaan parasta ammatillista koulutusta VAAOssa!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston jälleen Pirkanmaan parhaaksi ammatilliseksi kouluttajaksi. Viime vuoden tapaan VAAO ponnisti ykkössijalle sarjassa suuret monialaiset koulutuksenjärjestäjät. Näiden 47 ammatillisten koulutuksenjärjestäjien joukossa VAAO on sijalla 13.

Tulosrahoitus perustuu pääosin koulutuksen vaikuttavuuteen. Arviointi tehdään vuosittain ja sen avulla päätetään seuraavan vuoden tulokseen perustuva rahoitus. Rahoituksen arvioinnissa tarkastellaan opiskelijoita, jotka aloittivat opintonsa syksyllä 2011 ja heidän tilannettaan vuoden 2014 lopussa. Jokainen opiskelija sijoitetaan useiden taustatekijöiden perusteella yhteen viidestä tulosryhmästä:

  • saanut tutkinnon, on työssä
  • saanut tutkinnon, jatkaa opintoja
  • saanut tutkinnon, ei työssä eikä jatko-opinnoissa
  • ei saanut tutkintoa, on työssä tai opiskelee
  • keskeyttänyt, ei työssä eikä opiskele

Arviointi perustuu siis siihen, kuinka hyvin tutkinnon saaneet ovat työllistyneet tutkinnon suorittamisen jälkeen, kuinka suuri osa on suorittanut opintonsa säädetyssä ajassa, kuinka moni on keskeyttänyt opintonsa ja siihen, kuinka moni on jatkanut opiskelua tutkinnon suorittamisen jälkeen. Näiden tekijöiden lisäksi otetaan huomioon muodollisen opettajakelpoisuuden omaavien opettajien osuus sekä henkilökunnan osaamisen parantamiseen tehty panostus.

VAAO menestys on saavutettu yhdessä työelämän, opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Tästä on hyvä jatkaa!

tuloksellisuusrahoitus

rukkaset-ja-ruusut