Oppimisvalmiuksia mittaava koe 7.5

Kaikki harkinnanvaraisesti VAAOon hakeneet kutsutaan oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen. Kutsussa henkilökohtainen koeaikataulu. 

Osallistuminen ei ole pakollista, mutta sen avulla voi parantaa mahdollisuuksiaan päästä koulutukseen.