Opintososiaaliset etuudet

Opetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle. Kustannukset vaihtelevat eri perustukinnoissa.

Päätoimisesti opiskelevalla perustutkinnon opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan kerran päivässä opiskelijaravintola FoodZonessa.

Koulumatkatuki

Koulumatkoista saa tietyin edellytyksin avustusta (10 km tai yli menevältä matkalta). Koulumatkatukea on haettava erikseen jokaiselle lukuvuodelle (1.8. – 31.7.).

Voit saada koulumatkatukea, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.
  • Koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.
  • Teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Koulumatkatukeen eivät ole oikeutettuja työttömyysetuudella tai oppisopimuksella opiskelevat.

Koulumatkatuen hakemuslomakkeita saat oppilaitoksesta, Kelan palvelupisteestä ja osoitteesta https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Toimita täytetty hakemus kesän aikana VAAOn opintotoimistoon tai opintotoimiston postilaatikkoon Väinölä rakennuksen edessä.

Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta. Jos kulkutapa tai matka vaihtuu, koulumatkatuesta on tehtävä uusi hakemus. Tuki myönnetään sen matkan mukaan, joka on kuukauden aikana tavallisin.

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen.

Asumistuki

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin.

VR:n ja Matkahuollon todistukset

Omaohjaaja tai koulutussihteeri kirjoittaa tarpeen mukaan VR:n ja Matkahuollon todistukset. VR:n ja Matkahuollon todistuksia ei kirjoiteta työvoima-, oppisopimus- ja iltaopiskelijoille tai työttömyysetuudella opiskeleville.

Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi VRn junissa.