Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle ammatillisia opintoja aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllistä ja joustavaa opintopolun rakentamista sekä ohjauksen ja tuen suunnittelua opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavan koulutuksen opiskelijoita.

Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii sekä miten osaaminen osoitetaan. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa koulutusta. Osaamisen tulee vastata suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Osaaminen voidaan tunnistaa opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi tutkintotodistukset, työtodistukset, osaamiskartoitukset, haastattelut. Koulutuksen järjestäjä päättää osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden varmistamisen menettelytavoista.

Tunnistettu ja tunnustettu osaaminen sekä sovitut yksilölliset valinnat kirjataan HOKSiin.

Opiskelija saa ohjausta osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa omalta opinto-ohjaajaltaan.