Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi voidaan hyväksyä opintosuorituksina tutkintoon, jos ne ovat tutkinnon perusteiden mukaisia. Näin voidaan välttää opintojen päällekkäisyyttä. Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja (lukio, ammatillinen tutkinto yms.), sinulle voidaan hakemuksesta tehdä osaamisen tunnustamista yhteisiin ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin. Tämä koskee myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Vastaavuutta määriteltäessä otetaan huomioon alan ja työelämän kehitys. Osaamisen tunnustamista on haettava ennen tutkinnon osan alkamista.

Liitä hakemukseen jäljennökset todistuksista (tarvittaessa suomenkielinen käännös), joihin perustat hakemuksesi. Tarvittaessa osaamisen tunnustamisessa käytetään osaamisen näyttöä.

Mikäli opiskelija on tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, hän voi keskustella asiasta opinto-ohjaajan kanssa. Myös omaohjaajasi auttaa sinua tarvittaessa osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa. Huolehdi itsenäisesti omista osaamisen tunnustamisesta ohjeen mukaisesti jo hyvissä ajoin.

Opiskelija saa ohjausta osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa omalta opinto-ohjaajaltaan.

Tekniikka + lähihoitajat: Minna Mäki, 044 906 0452 tai  minna.maki(at)vaao.fi
Palvelu: Hannele Valtonen, 044 706 1109  tai hannele.valtonen(at)vaao.fi