Erityinen tuki ja Varikko

Erityinen tuki

Sinulla on mahdollisuus saada erityisen tuen HOKS opiskeluusi. Tuen tarve pohditaan yhdessä sinun, huoltajasi, omaohjaajasi ja tarvittavien yhteistyötahojen (lausunnot) kanssa. Erityistä tukea toteuttavat mm. ammatilliset erityisopettajat ja omaohjaaja.

erityisen tuen asiantuntija:

Heidi Roininen puh. 044 9060 462 heidi.roininen(at)vaao.fi

  • tuen tarpeiden kartoittamiseen ja erityisen tuen suunnitteluun liittyvät asiat
  • erityisen tuen HOKS
  • pedagogiset suunnitelmat ja moniammatillinen verkostoyhteistyö
  • ohjaus, neuvonta ja konsultaatio
  • nuoren kuntoutusrahaan liittyvät oppilaitoksen asiakirjat

Varikolla tuetaan ja ohjataan (YTO)

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tukea ja ohjausta YTO-tehtävien tekemiseen Varikolla  (Jakkolassa). Varikolle voi tulla vapaasti oppituntien ulkopuolella. Opiskelijan täytyy itse selvittää YTO-opettajalta tehtävät, joita hän tulee tekemään. Varikon henkilökunnan kanssa voi myös sopia etäohjausaikoja Wilman tai Teamsin välityksellä.

Varikko on auki lukukauden aikana Jaakkolassa

ma-to klo 12-14 luokka 171
pe 8-12 luokka 173

Yhteystiedot

Ida Ilomäki, ohjaaja
044 741 9937