Erityinen tuki ja Varikko

Erityinen tuki

Sinulla on mahdollisuus saada erityisen tuen HOKS opiskeluusi. Tuen tarve pohditaan yhdessä sinun, huoltajasi, omaohjaajasi ja tarvittavien yhteistyötahojen (lausunnot) kanssa. Erityistä tukea toteuttavat mm. ammatilliset erityisopettajat, laaja-alainen erityisopettaja ja omaohjaaja.

Erityistä tukea annetaan myös ammatillisissa pienryhmissä ja VALMAssa.

Erityisopetuksen koordinaattori:

Heidi Roininen puh. 044 9060 462 heidi.roininen(at)vaao.fi

  • tuen tarpeiden kartoittamiseen ja erityisen tuen suunnitteluun liittyvät asiat
  • erityisen tuen HOKS
  • pedagogiset suunnitelmat ja moniammatillinen verkostoyhteistyö
  • ohjaus, neuvonta ja konsultaatio
  • nuoren kuntoutusrahaan liittyvät oppilaitoksen asiakirjat

Varikko kirjastossa (YTO)

  • tukea ja apua YTO-opinnoissa
  • tsemppausta ja kannustamista rästien tekemisessä
  • itsenäisesti YTOja suorittavien sparrausta
  • kaksoistutkintolaisten ohjaus

Tarkemmat ohjeet löydät Wilmasta ja omaohjaajalta.