Kansainvälisen liiketoiminnan merkonomiopiskelijat yritysyhteistyössä Majacca Oy:n kanssa

Valkeakosken Ammattiopiston kansainvälisen liiketoiminnan merkonomiopiskelijat (lipekv19) tekivät syksyn aikana ison  yhteistyöprojektin Tiina Lakkanevan pyörittämän fasilitointiyrityksen Majacca Oy:n kanssa. Opiskelijat auttoivat Tiinaa muun muassa hänen yrityksensä nettisivujen ja somestrategian kanssa, tekivät valmiit Word- ja Powerpoint-pohjat, sekä editoivat videomateriaalia yrityksen eri kanaviin. Projektin aikana opiskelijat tutustuivat fasilitointiin, jonka avulla esim. etäkokouksista saadaan tehokkaampia ja toimivampia.

Somestrategiaa suunnitteluteltaessa mietittiin minkälaisia julkaisuja Majacca voisi julkaista ja kuinka useasti. Sometiimi kävi Tiinan luona kuvaamassa sisältöä ja pohtimassa, miten some toimii. Opiskelijat opettivat myös Tiinalle joidenkin somekanavien käyttöä.  Majacan nettisivuille opiskelijat muokkasivat sosiaalisten medioiden linkit näkyviin sekä tekivät sivuista yleisesti paremmin toimivat ja helppokäyttöisemmät.

Word- ja Powerpoint-pohjat tehtiin yrityksen ilmeen näköisesti ja niin, että Tiina voi helposti käyttää samoja pohjia tekemissään esityksissä.

Majacca oli toteuttanut videohaastattelun yhteistyökumppani Vauhtipyörä Ahola Oy:n Juha Aholan kanssa. Opiskelijat editoivat haastattelusta parhaat palat nettisivuille ja YouTubeen.

Tapaamiset järjestettiin sekä kasvotusten että Zoomin kautta videopuheluna etänä. Projektiin osallistuvat opiskelijat kävivät välillä Tiinan luona edistämässä projektia, ja viikoittain he pitivät Zoom-palaverin, jossa käytiin läpi, mitä on tehty ja mitä tehdään jatkossa. Yhteyttä pidettiin myös WhatsAppin kautta. Siellä opiskelijoilla sekä Tiinalla oli yhteinen ryhmä, jossa keskusteltiin paljon projektiin liittyen ja kyseltiin jos oli kysyttävää.

Koulutus, jonka Tiina veti opiskelijoille, piti sisällään asioita muun muassa motivaatiosta, ryhmänä toimimisesta ja ongelmien ratkaisukeinoista. Koulutus järjestettiin Zoomin välityksellä kotoa käsin. Tämä oli opiskelijoiden mielestä heille hyödyllinen ja kiva piristys kouluviikkoon.

Opiskelijat kokivat yhteistyön todella mukavaksi ja normaalista opiskelusta poikkeavaksi tavaksi oppia. Projektin aikana opittiin paljon uutta, valmiudet etätyötehtävissä toimimiseen kasvoivat ja ryhmän tiimitaidot kehittyivät merkittävästi. Myös yrittäjä Tiina Lakkaneva oli tyytyväinen ja yhteistyölle pohdittiin jo jatkoa tulevalle vuodelle.

Viivi Huovinen, Ella Mäntynen ja Sonja Vuorinen, lipekv19-opiskelijat

Kuvassa: Aatu Toivonen, Veikko Nurmi, Eetu Skaffari, yrittäjä Tiina Lakkaneva, Viivi Huovinen, Ella Mäntynen ja Sonja Vuorinen olivat mukana tekemässä monipuolista yhteistyöprojektia.

Merkonomi, kansainväinen kauppa (lipekv19)

Somestrategian pohjalta suunnittelemassa somepostauksia.