Opintojen ohjaus

Me olemme täällä sinua varten!

Omaohjaaja

  • ohjaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa
  • auttaa suunnittelemaan opintoja ja seuraa opintojen etenemistä
  • auttaa saamaan opiskelijan tarvitsemaa tukea opinnoissa

Opinto-ohjaajat

  • auttavat, neuvovat ja tiedottavat ammatinvalintaan, jatko-opintoihin sekä urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä
  • antavat opiskelijoille ohjausta ja tukea ammatillisiin ja lukio-opintoihin liittyvissä asioissa
  • ohjaavat aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
  • tekevät yhteistyötä peruskouluihin.

Minna Mäki puh. 044 9060 452 minna.maki(at)vaao.fi

Teknologia ja rakentaminen, TUVA sekä kaikkien alojen kaksoistutkintolaiset

Hannele Valtonen puh. 044 706 1109 hannele.valtonen(at)vaao.fi

Hyvinvointi ja liiketoiminta