Muut opiskelun tuen palvelut

Äksön-paja

Voit tulla Äksön-pajaan, kun tarvitset apua ja ohjausta tehtävien tekemisessä, kokeisiin lukemisessa tai keskeneräisten opintojen selvittelyssä. Äksön-pajan toiminta-ajoista saat tietoa omaohjaajaltasi.

Tukiopetus

Jos joku opiskeltavista aineista tuntuu vaikealta, sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Keskustele tukiopetuksen tarpeesta omaohjaajasi kanssa.

Erityisopetus

Sinulla on mahdollisuus saada erityisopetusta, jos tarvitset säännöllistä tukea tai erityisopetusta opinnoissasi. Erityisopetuksen tarve pohditaan yhdessä sinun, huoltajasi ja omaohjaajasi kanssa. Erityisopetusta ja tukea antavat ammatinohjaajat, erityisopettajat ja omaohjaajat.

Erityisopetusta annetaan myös ammatillisissa pienryhmissä ja VALMAssa.

VALMA

Jos et koe olevasi oikealla ammattialalla, voit yhdessä opinto-ohjaajan tai sosiaalikuraattorin kanssa pohtia opintolinjan vaihtoa tai mahdollisuutta siirtyä ammatillisen peruskoulutuksen valmentavaan koulutukseen. VALMAssa on mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin ja työelämään sekä suorittaa yhteisiä opintoja pienryhmässä.

Opintojen keskeyttäminen

Jos olet päättänyt keskeyttää opintosi, ota yhteyttä omaohjaajaasi, opinto-ohjaajaan tai sosiaalikuraattoriin. Voimme yhdessä miettiä vielä vaihtoehtoja!