Muut opiskelun tuen palvelut

Varikko kirjastossa (YTO)

  • tukea ja apua YTO-opinnoissa
  • tsemppausta ja kannustamista rästien tekemisessä
  • itsenäisesti YTOja suorittavien sparrausta
  • kaksoistutkintolaisten ohjaus

Tarkemmat ohjeet löydät Wilmasta ja omaohjaajalta.

Tukiopetus

Jos joku opiskeltavista aineista tuntuu vaikealta, sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Keskustele tukiopetuksen tarpeesta omaohjaajasi tai YTO-opettajasi kanssa.

Erityinen tuki

Sinulla on mahdollisuus saada erityisen tuen HOKS opiskeluusi. Tuen tarve pohditaan yhdessä sinun, huoltajasi, omaohjaajasi ja tarvittavien yhteistyötahojen (lausunnot) kanssa. Erityistä tukea toteuttavat mm. ammatilliset erityisopettajat, laaja-alainen erityisopettaja ja omaohjaaja.

Erityistä tukea annetaan myös ammatillisissa pienryhmissä ja VALMAssa.

Mikäli opintosi eivät suju

Jos et koe olevasi oikealla ammattialalla, voit yhdessä omaohjaajan, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa pohtia muita vaihtoehtoja tai mahdollisuutta siirtyä ammatillisen koulutuksen valmentavaan koulutukseen. VALMAssa on mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin ja työelämään sekä suorittaa yhteisiä opintoja pienryhmässä.