Opintojen ohjaus

Me olemme täällä sinua varten!

Omaohjaaja

 • ohjaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa
 • auttaa suunnittelemaan opintoja ja seuraa opintojen etenemistä
 • auttaa saamaan opiskelijan tarvitsemaa tukea opinnoissa

Opinto-ohjaajat

 • auttavat, neuvovat ja tiedottavat ammatinvalintaan, jatko-opintoihin sekä urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä
 • antavat opiskelijoille ohjausta ja tukea ammatillisiin ja lukio-opintoihin liittyvissä asioissa
 • ohjaavat aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
 • tekevät yhteistyötä peruskouluihin.

Minna Mäki puh. 044 9060 452 minna.maki(at)vaao.fi
Vastuualat: ajoneuvoasentajat, koneenasentajat/koneistajat, putkiasentajat, prosessinhoitajat, automaatioasentajat/sähköasentajat, maalarit, talonrakentajat, kiinteistönhoitajat, lähihoitajat sekä VALMA (ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus)

Hannele Valtonen puh. 044 706 1109 hannele.valtonen(at)vaao.fi
Vastuualat: merkonomit (asiakaspalvelu ja myynti, kirjastopalvelut, talouspalvelut), datanomit, terveydenhuollon sihteerit, kokit, tarjoilijat, kosmetologit, parturit, kampaajat, kosmetiikkaneuvojat, sisusalan artesaanit

Erityisopetuksen koordinaattori

 • tuen tarpeiden kartoittamiseen ja erityisen tuen suunnitteluun liittyvät asiat
 • erityisen tuen HOKS
 • pedagogiset suunnitelmat ja moniammatillinen verkostoyhteistyö
 • ohjaus, neuvonta ja konsultaatio
 • nuoren kuntoutusrahaan liittyvät oppilaitoksen asiakirjat

Heidi Roininen puh. 044 9060 462 heidi.roininen(at)vaao.fi