Toiminta hätä- ja onnettomuustilanteissa

VAAOn henkilöstö on saanut pelastustyöhön liittyvän alkeiskoulutuksen (vähintään Alkusammutuskoulutus AS1:n taso) ja ensiapukoulutuksen (vähintään Hätäensiapukurssin taso). Lisäksi VAAOssa järjestetään säännöllisesti poistumisharjoituksia. Toimipisteissä on määräysten mukaiset alkusammuttimet, pikapalopostit ja paarit. Poistumistiet on merkitty määräysten mukaisesti.

Havaitessasi vaaratilanteen, esimerkiksi:

 • tulipalo
 • sairauskohtaus
 • vesivahinko
 • murto, varkaus
 • uhkaus
 • jne.,

ilmoita siitä välittömästi ensiksi tavoittamallesi VAAOn henkilökuntaan kuuluvalle. Jos tilanne niin vaatii (esim. tulipalo, sairauskohtaus), soita yleiseen hätänumeroon 112 ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON 112
Toimi näin:

 1. Soita hätäpuhelu turvallisesta paikasta itse, jos voit.
 2. Kerro, mitä on tapahtunut.
 3. Kerro tarkka osoite ja kunta: VAAO, Vanhankyläntie 2, Valkeakoski
 4. Vastaa kysymyksiin.
 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Sairauskohtaus- tai vastaavassa tilanteessa anna välitön henkeä pelastava hätäensiapu tai pyydä paikalle ensiaputaitoinen.

TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA
Toimi näin:

 • Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet.
 • Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairauskohtaus?
 • Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.
 • Estä mahdolliset lisäonnettomuudet.
 • Pyydä paikalla olevia auttamaan, ja anna heille toimintaohjeita.
 • Anna tarvittava ensiapu.
 • Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa kunnes saat lisäapua.

Näin elvytät:

 • Jos henkilö menettää tajuntansa, selvitä, onko hän herätettävissä: puhuttele ja ravistele.
 • Jos henkilö ei herää, soita 112 ja aseta puhelin kaiutintoiminnolle.
 • Aseta autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti.
 • Avaa hengitystie päätä ojentamalla, leuankärjestä kohottamalla.
 • Tunnustele poskellasi ilmavirtaa, katso rintakehän liikettä.
 • Jos autettava ei hengitä normaalisti: aloita paineluelvytys ja paina 30 kertaa seuraavasti:
  • Aseta kämmentyvi keskelle autettavan rintalastaa, toinen käsi alemman päälle.
  • Paina rintalastaa kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa.
 • Jatka puhaltamalla 2 kertaa seuraavasti:
  • Avaa hengitystie, sulje autettavan sieraimet, peitä suullasi autettavan suu ja puhalla.
 • Jatka rytmillä 30:2.

 

Tulipalon tai muun rakennuksesta poistumista vaativan tilanteen sattuessa opiskelijat ja henkilöstö siirtyvät osastokohtaisten turvallisuusvalvojien johdolla kokoontumispaikkaan Tietotien lukion piha-alueelle, aina kuitenkin tuulen suunta, mahdolliset muut vaaratekijät ja tilanne huomioiden. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman viranomaisen tai VAAOn turvallisuusjohdon lupaa.

TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA
Toimi näin:

Pelasta ensin vaarassa olevat ihmiset.

 • Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen.
 • Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä.

Varoita vaarassa olevia ja kehota muita ihmisiä poistumaan.

 • Ota poistumiskehotus vakavasti.
 • Käytä normaaleja poistumisteitä.
 • Mene kokoontumispaikalle Valkeakosken Tietotien lukion pysäköintialueelle.

Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.

 • Älä sammuta sähkö- tai rasvapaloa vedellä.

Rajoita palon leviäminen

 • Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan.

Hälytä palokunta (ks. Hätäilmoitusohje)

 • Yleinen hätänumero on 112.

Opasta tai järjestä opastus kiinteistöön ja palokohteeseen.

 

Kaasuonnettomuudessa ulkona olijoiden on poistuttava tuulen alta sivutuuleen, pyrittävä korkeampaan maastoon, liikuttava rauhallisesti ja tarvittaessa hengitettävä kostean vaatteen läpi. Sisällä olijoiden on pysäytettävä ilmastointi ja tuuletus, suljettava ovet, ikkunat ja venttiilit, avattava radio lisäohjeita varten ja vältettävä puhelimen käyttöä. Alueelta ei saa poistua ilman viranomaisen tai VAAOn turvallisuusjohdon lupaa.

TOIMINTAOHJE KAASUONNETTOMUUDESSA
Toimi näin:

Ulkona:

 • Tarkasta tuulen suunta. Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
 • Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja
 • Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan.

Sisällä:

 • Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit.
 • Kuuntele ohjeita radiosta.
 • Vältä puhelimen käyttöä.
 • Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu.
 • Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa.

Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi.

 

Säteilyvaaratilanteessa on siirryttävä sisätiloihin ja pysäytettävä ilmastointi ja tuuletus, suljettava ovet, ikkuna ja venttiilit, avattava radio lisäohjeita varten ja vältettävä puhelimen käyttöä. Alueelta ei pidä poistua ilman viranomaisen lupaa.

TOIMINTAOHJE SÄTEILYVAARATILANTEESSA
Toimi näin:

 • Mene sisälle.
 • Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus.
 • Avaa radio.
 • Toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaan ja huomioi pelastussuunnitelma.
 • Älä käytä puhelinta, tukkeutat puhelinverkon!
 • Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa.
 • Suojaa ruoka ja vesi.
 • Lisätietoja saa Pirkanmaan pelastuslaitokselta, tiedotusvälineistä sekä Ylen Teksti-TV:n sivulta 867.

Valmistaudu suojautumaan väestönsuojaan pelastussuunnitelman mukaisesti, huomioi erityisesti:

 • Toiminnan organisointi.
 • Suojelumateriaali ja henkilöpuhdistus.
 • Sisäinen hälytys suojautumisesta.

Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi.


Tarkemmat ohjeet toiminnasta hätä- ja onnettomuustilanteissa ovat käytävillä olevissa Hätäohje-tauluissa.