LUKI-linkit

Celia – kirjasto lukemisesteisille
Kirjasto kaikille.fi – lukemisesteisten äänikirjapalvelu
Erilaisten oppijoiden liitto – erilaisten oppijoiden kattojärjestö
Lukihäiriö.fi – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää lukihäiriöstä
Papunet – selkeää ja saavutettavaa viestintää
Selkosivut – selkouutisten verkkolehti, tietoa selkokirjoista jne.

Lehdet

Kielipolku
LL-Bladet
LukSitko
NMI Bulletin
Selkosanomat

Opetus ja ohjaus

Erilaisen oppijan huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa

Opiskelutaidot

Apua oppikirjatekstin ymmärtämiseen
Luki-Luukas, harjoituksia – virtuaalinen lukemisen ja kirjoittamisen harjoitussivusto
LUKIMAT – lukutaidon ja matematiikan arviointiympäristö
Oppimisvaikeus, kielioppi
Oppimisvaikeus, vieraat kielet
Tukea opiskelu- ja viestintästrategioihin

Tietoa, yhdistyksiä, neuvontaa

ADHD keskus – tietoa lasten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä
ADHD -aikuiset ry – perustietoa aikuisten keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöstä
Aivoliitto – aivoverenkiertohäiriö, kielellinen erityisvaikeus
Aspergerin syndrooma ja autismiyhdistys TSAU
Helsingin seudun erilaiset oppijat
Pirkanmaan Kielipolku ry (ent. Pirkanmaan Dysfasiayhdistys ry)
VATENK – Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Tutkimus ja kuntoutus

Niilo Mäki -instituutti– lukitutkimuksia ja julkaisuja, Jyväskylän yliopisto

Uutisia ja artikkeleita

Aikatarkkuus ja lukihäiriö, Laasonen – tiivistelmä tutkimuksesta
Kuntoutussäätiö – aikuisten lukihäiriöisten kuntoutuskokeilu