LUKI-info

 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin erikoistuneessa aineistokokoelmassa on saatavilla aiheeseen liittyviä esitteitä, kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kokoelmassa on myös yleisesti oppimisvaikeuksiin liittyvää materiaalia. Informaatiokeskuksen henkilökunta antaa opastusta infopisteen käytössä ja lisätietojen hankinnassa.

Informaatiokeskuksen LUKI-info palvelee Valkeakosken lisäksi koko Etelä-Pirkanmaata.

Lexia-harjoitusohjelma
Informaatiokeskuksessa on käytettävissä 19 koneella Lexia 4-harjoitusohjelma. Lexia on joustava tietokoneavusteinen oppimis- ja koulutusympäristö, jonka avulla voi tehostaa afasian, dysleksian ja kielellisiin vaikeuksiin perustuvien oppimisvaikeuksien kuntoutusta. Se sopii kaikenikäisille. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista kärsivien kohdalla voidaan kiinnittää huomiota heikon lukutaidon keskeisiin ongelmiin. Ohjelma on mahdollista mukauttaa harjoittelijan lukutaidon tason mukaiseksi. Harjoitustyyppejä on 94 ja lähes kaikissa on mahdollista käyttää puhesynteesiä tai digitoitua puhetta. Ohjelmassa on kielellisen tietoisuuden, äänteiden, tavujen, sanojen ja lauseiden harjoituksia, oikeinkirjoitusharjoituksia, lauseenmuodostusta, auditiivisia harjoituksia, foneemierottelua, spatiaalisia harjoituksia, kellonaikoja, laskemista jne.

LUKI-testejä tekevät kuntayhtymän opettajat voivat lainata infopisteestä testistöjä. Informaatiokeskuksessa on luettavissa myös NMI Bulletin, Kielipolku ja LukSitko-lehti.

UUTTA: Celian ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -projekti tarjoaa äänikirjapalvelua. ->   http://kirjastokaikille.fi/ ->   http://www.celia.fi/

Lukilinkit1