TE-toimiston etuudet

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Opintojen tulee johtaa

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Katso lisää>>

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella.

Työttömyysturvalain muutokset tulivat voimaan 31.12.2018 ja koskevat vain tämän jälkeen alkavia opintoja.

Saat jatkossa opiskella työttömyysetuutta saaden puoli vuotta, jos

 • olet vähintään 25-vuotias
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa

Opintojesi tulee siis edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai opintoihin, joiden kokonaiskesto on yli kuusi kuukautta.

Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, on opintojen keskeyttämisestä oltava vähintään vuosi.

Katso lisää>>

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään

 • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
 • korkeakouluissa
 • yksityisissä oppilaitoksissa.

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Katso lisää>>