Kelan etuudet

Opintotuki (www.kela.fi/opintotuki)

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos opiskelijalle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, hänen tulee hakea opintolainaa pankista, joka päättää lainan myöntämisestä.

Opintotuen suuruus määräytyy oppilaitosryhmän sekä iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja joissain tapauksissa vanhempien tulot.

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on kuitenkin aina päätoimista.

(Lisätty>)

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Koulumatkatuki (http://www.kela.fi/koulumatkatuki)

Koulumatkoista saa tietyin edellytyksin avustusta (10 km tai yli menevältä matkalta). Koulumatkatukea on haettava erikseen jokaiselle lukuvuodelle (1.8. – 31.7.). Voit täyttää ja tulostaa hakemuksen kelan sivuilla, ostotodistuksen saat opintotoimistosta. Koulumatkatuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika.

(lisätty>)

Koulumatkatuki voidaan myöntää suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen, jos kaikki ehdot täyttyvät.

Voit saada koulumatkatukea, kun

  • yhdensuuntainen koulumatkasi asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km
  • koulumatkojesi kustannukset ovat yli 54 e/kk

Koulumatkatukeen eivät ole oikeutettuja työttömyysetuudella tai oppisopimuksella opiskelevat.