Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) kuuluvat kaikille ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Yhteiset tutkinnon osat (pdf)

Verkkokurssien vuosikalenteri (pdf)

Yhteisten tutkinnon osien suoritus (jatkuvan haun kautta aloittaneet 2018 -) (pdf)