Työelämäyhteistyö

Työelämän tarpeet ovat lähtökohtana niin koulutustemme suunnittelussa kuin opiskelun toteutuksessa. Yhteistyö työelämän kanssa on monipuolista ja etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita sekä tapoja lähentää yhteistyötä työelämän kanssa.

Yritys- ja messuvierailut

Alan yrityksissä on usein viimeisin tieto, ja messuilta löytyy uusia tuulia. Lisäksi meillä käy usein vierailijoita yrityksistä kertomassa toiminnastaan ja siitä, mitä työelämä opiskelijoilta odottaa. Yritys- ja messuvierailut ovat tärkeä osa opintoja lähes kaikissa koulutuksissamme.

Vierailevat kouluttajat

Monet kouluttajistamme ovat päätyökseen alan töissä. Pidämme huolen siitä, että koulutusten sisältö on ajantasaista. Yritykset vierailevat myös tuotekoulutusten merkeissä.

Projektit

Teemme yhteistyöprojekteja työelämän kanssa. Projektien kautta opiskelijat pääsevät tekemään töitä ammattilaisten kanssa ja näkemään käytännön työn tekemistä.

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on keskeinen osa ammatillista koulutusta ja tärkeä väylä työelämään. Ammattiosaamisen näyttö on työelämän toimintakokonaisuus, joka suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä.

Työpaikkaohjaaja

Työssäoppimispaikassa on nimetty työpaikkaohjaaja, joka on alansa ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijaa työpaikalla ja on opiskelijan yhteyshenkilö, jonka kanssa opiskelija voi keskustella toiveistaan, odotuksistaan ja tavoitteistaan työssäoppimisjaksolla.

Työpaikkaohjaajan tehtäviä:

  • allekirjoittaa työssäoppimissopimuksen
  • perehdyttää opiskelijan työpaikalle
  • ohjaa opiskelijaa työtehtävissä
  • on yhteydessä oppilaitoksen yhteyshenkilön
  • tekee työssäoppimisen arviointia

Opettaja

Opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikassa työssäoppimisjakson aikana ja antaa tarvittaessa opiskelijalle ohjausta myös työssäoppimisjakson aikana. Opettaja osallistuu  työssäoppimisjakson suunnitteluun sekä arviointi- ja palautekeskusteluihin.

Opettajan  tehtäviä:

  • tekee työssäoppimissopimuksen koulun, työpaikan ja opiskelijan välillä
  • perehdyttää työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan työssäoppimisjakson tavoitteisiin