Vakuutukset ja terveydenhuolto

Kaikki Valkeakosken ammattiopiston opiskelijat ovat vakuutettuja lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Se on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Muista noudattaa huolellisuutta ja työturvallisuusohjeita työskennellessäsi. Ohjeiden laiminlyönti tai päihteiden vaikutuksen alaisena työskenteleminen aiheuttaa korvauksen eväämisen. Opiskelija on vakuutettu myös työssäoppimisaikana vahingonkorvausvakuutuksella. Oppilaitos suosittelee, että huoltaja ottaa opiskelijalle vapaa-ajan vakuutuksen.

Terveydenhoitajat Milla Setälä ja Minna Vihola tekevät terveystarkastuksen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikille opiskelijoille. Koululääkärin terveystarkastus on ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Kutsunnanalaisten terveystarkastukset tehdään oppilaitoksessa valkeakoskelaisille nuorille sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta.

Lääkäri on tavattavissa koulussa erikseen sovittuina päivinä. Ajanvaraus koululääkärille tehdään terveydenhoitajan kautta. Käynnit terveyskeskuksen lääkäreillä maksaa normaalin käyntimaksun verran. Alle 18-vuotiaille valkeakoskelaisille käynnit ovat maksuttomia.

Pitkäaikaissairaudet hoidetaan ensisijaisesti opiskelijan omassa kotikunnassa.

Rokotukset annetaan yksilöllisesti tarpeen mukaan. Lähihoitajaopiskelijat ovat oikeutettuja saamaan maksuttoman B-hepatiittirokotteen.

Terveydenhoitajat antavat raskaudenehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvontaa. E-pillereiden aloitukset ja kontrollit hoitaa terveydenhoitaja. Lääkärin vastaanotto ehkäisyneuvonnan osalta tapahtuu terveyskeskuksessa.

Opiskelijat hoidattavat hampaansa ensisijaisesti kotikuntansa hammashoitolassa. Särkytapauksissa annetaan ensiapua Valkeakosken terveyskeskuksen hammashoitolassa. Kaikilta yli 18-vuotiailta asiakkailta peritään maksut hammashoidosta. Ajanvaraus arkisin puh. (03) 5691 7511 klo 8.00 – 11.30.