Opiskelijakunta

VAAOn opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat (nuorten koulutus). Vuosittain järjestäytymiskokouksessa valittu opiskelijakunnan hallitus toimii koko opiskelijakunnan äänitorvena. Opiskelijahallitus vie opiskelijoiden kehittämisehdotuksia eteenpäin ja osallistuu toiminnan kehittämiseen VAAOssa. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat opiskelijakuntaa erilaisissa johto- ja työryhmissä. Opiskelijakunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja teemaviikkoja hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Myös VAAOfoorumeissa voi vaikuttaa

Rehtori/kuntayhtymäjohtaja järjestää vuosittain VAAOfoorumit, joissa opiskelijoiden kanssa keskustellaan ja mietitään yhdessä, miten toimintaa voisi kehittää. VAAOfoorumin osallistujat kootaan kaikilta aloilta.

Lukuvuoden 2019-2020 opiskelijakunta

Puheenjohtaja: Kimi Syrjä, DAT17

Opiskelijakunnan tapahtumatiiimissä ja hallintotiimissä on yli 40 opiskelijaa.

opiskelijakunnan kuraattori Heidi Vikstedt

opiskelijakunnan kuraattori Minna Mäki

Meille saa antaa palautetta, ideoita, ajatuksia osoitteeseen oppilaskunta(at)vaao.fi