Opintososiaaliset etuudet

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle. Kustannukset vaihtelevat eri perustukinnoissa.

Päätoimisesti opiskelevalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan kerran päivässä opiskelijaravintola FoodZonessa.

Maksuton terveydenhoito on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oikeus. Opiskelijaterveydenhuolto koskee kaikkia opiskelijoita kotikunnasta riippumatta.

Ammatillisen perustutkinnon ja valmistavan koulutuksen suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista. Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen.

Opintotuki (www.kela.fi/opintotuki)

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos opiskelijalle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, hänen tulee hakea opintolainaa pankista, joka päättää lainan myöntämisestä.

Opintotuen suuruus määräytyy oppilaitosryhmän sekä iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja joissain tapauksissa vanhempien tulot.

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on kuitenkin aina päätoimista.

 

Koulumatkatuki (http://www.kela.fi/koulumatkatuki)

Koulumatkoista saa tietyin edellytyksin avustusta (10 km tai yli menevältä matkalta). Koulumatkatukea on haettava erikseen jokaiselle lukuvuodelle (1.8. – 31.7.). Voit täyttää ja tulostaa hakemuksen kelan sivuilla, ostotodistuksen saat opintotoimistosta. Koulumatkatuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn