Opiskelun tuki

Opiskelu

Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti erilaisissa työsaleissa, luokka- ja ryhmätyötiloissa. Tutkintoon kuuluva koulutussopimus (työssäoppiminen) suoritetaan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. VAAOn henkilöstö ohjaa ja tukee sinua opinnoissa ja arkipäivän asioissa.

Opiskelijan linkit

Wilma

Moodle

Opiskelijapalvelut

Lukuvuoden työpäivät

Ruokailu

Informaatiokeskus

Hyvät tavat ja järjestyssäännöt