Mutkien kautta kirjastoalalle

Kalle on opiskellut alun perin lääketieteellisen tekniikan kandiksi. Hän työskenteli jo opiskeluaikana ja sen jälkeen hautaustoimistossa yhteensä yli seitsemän vuotta. Lopulta hän päätyikin opiskelemaan oppisopimuksella obduktiopreparaatiksi eli ruumiinavaajaksi. Ongelmaksi Kalle koki sen, että hänen olisi pitänyt opiskella vielä lähihoitajaksi ennen vakituisen viran saamista. Siinä vaiheessa hän kuitenkin koki alanvaihdon olevan paras ratkaisu – ura oli ollut mielenkiintoinen mutta työ oli muotoutunut aika raskaaksi.

Niinpä Kalle varasi ajan ammatinvalintapsykologille. Testeistä nousi esille kirjastoala, ja samana päivänä hän huomasi avoimen harjoittelupaikan kaupunkinsa kirjastossa. Ja hän saikin hakemansa harjoittelupaikan.  Jo muutaman harjoitteluviikon kuluttua hänen esimiehensä suositteli hakeutumaan alan opintoihin.

Kalle haki ja hänet valittiin opiskelijaksi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Tieto- ja kirjastopalveluiden merkonomiopintoihin. –”Päivääkään en ole katunut. Tämä oli erinomaisen hyvä valinta tähän kohtaan elämää. Oppimismuoto on tuntunut erilaiselta entisiin opintoihin verrattuna, raikkaalta ja kaikin puolin oikealta!”

Sekä koulutuksen että koko kirjastoalan monipuolisuus on yllättänyt Kallen. Kirjastoalalla työskentelevän työnkuva onkin monipuolinen. –”Itse ala on hyvin tasa-arvoinen: työpaikoilla jaetaan töitä ihmeellisen tasapuolisesti  titteleihin katsomatta.”

Työssäoppimista sisältyy opiskeluun runsaasti. –”Vuorottelu lähiopetuksen ja työssäoppimisen välillä on mielekästä ja niiden suhde kohdallaan.”

Kalle

Kalle

Päivääkään en ole katunut alanvaihtoa.