Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla:

  • ammatillisia tutkinnon osia
  • paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
  • yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja
  • jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
  • työkokemuksen kautta hankittuun osaamisen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia

Vapaasti valittavia opintoja järjestetään myös yhteisen tarjottimen kautta. Koulutustarjonta ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Wilmassa.