Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) kuuluvat kaikille ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Yhteiset tutkinnon osat ovat:

YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp
PAKOLLISET osaamistavoitteet

VALINNAISET osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutuosaaminen 11 osp
- Äidinkieli
- Toinen kotimainen kieli
- Vieraat kielet
- Taide ja luova ilmaisu
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä
11 osp
4 osp
1 osp
3 osp
1 osp
2 osp

0-9 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Matematiikka
- Fysiikka ja kemia

6 osp
4 osp
2 osp

0-9 ops
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 9 osp
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
- Työelämässä toimiminen
- Opiskelu- ja urasunnitteluvalmiudet
- Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
- Kestävän kehityksen edistäminen
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

9 osp
2 osp
2 ops
1 osp
1 osp
1 osp
1 osp
2 osp

0-9

Yhteisten tutkinnon osien suoritus (jatkuvan haun kautta aloittaneet 2018 -) (pdf)

Verkkokurssien vuosikalenteri (pdf)