Työssäoppiminen

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy ammatillisia opintoja ja työssäoppimista. Työssäoppiminen on opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla, käytännön työtehtävissä. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista (noin 5-6 kuukautta). Työssäoppimisjaksot sijoittuvat koko opiskeluajalle ja niiden kesto ja muoto vaihtelee. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan työssäoppimista voi kertyä myös enemmän kuin 30 osaamispistettä.

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua

Työssäoppiminen on keskeinen osa opintojasi. Voit suunnitella osaamisen kartuttamista työssä oppien kotimaassa ja/tai ulkomailla. Kun lähdet työssäoppimaan, tukenasi on työssäoppimista ohjaava opettaja, joka perehdyttää sinut työssäoppimisen periaatteisiin ja pelisääntöihin. Työpaikalla sinua ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja.

Käytännön järjestelyt

Opiskelija etsii pääsääntöisesti itse oman työssäoppimispaikkansa, tarvittaessa työssäoppimista valvova opettaja auttaa. Samalla kun etsit itsellesi työssäoppimispaikkaa, harjoittelet keskeisiä asioita työnhausta. Osallistut myös työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Suunnitelmaa tehtäessä otetaan aina huomioon paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet. Henkilökohtaisessa työssäoppi­missuunnitelmassa määritellään työssäoppimisjakson tavoitteet, oppimistehtävät, kesto, ajoitus ja oppimisen arvioinnin menettelytapa. Päivittäinen ja viikoittainen työaika määräytyy kunkin alan sopimuksen mukaan ja siitä sovitaan erikseen työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

VAAO vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä. Työssäoppimisen järjestämisestä sovitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken laadittavalla kirjallisella sopimuksella. Työssäoppiminen toteutetaan yleensä ilman työsuhdetta eikä työssäoppimisesta makseta palkkaa. Työssäoppimisen aikana opiskelija saa opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja (koulumatkatuki, ruokailu ja terveydenhuolto). Työpaikan kanssa tehdään yhteistyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Yhteistyösopimuksella vahvistetaan, että työpaikka soveltuu sopimuksessa nimettyjen tutkintojen työssäoppimis- ja/tai näyttöpaikaksi.

Työssäoppmisjaksosi huipentuu ammattiosaamisen näyttöön, jossa osoitat oman osaamisesi.