Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla voi olla jo osaamista, jota olet saanut esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä tai jossakin muussa yhteydessä. Voit saada osaamisen tunnustamisella suoritettua perustutkintoon sisältyviä tutkinnon osia, osia tutkinnon osasta tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita.

Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja, esimerkiksi lukion tai ammatillisen tutkinnon, sinulle voidaan hakemuksesta tehdä osaamisen tunnustamisia yhteisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Ota yhteys opinto-ohjaajaan ja ota mukaasi todistukset.

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää ryhmälle tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Näin saat käsityksen siitä, vaaditaanko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota sinulla ehkä jo on. Jos näin on, voit hakea osaamisen tunnustamista. Opettaja voi käyttää tunnistamisessa todistusten lisäksi apuna esimerkiksi haastatteluja, opettavaan asiaan liittyvien tehtävien tekemistä tai harjoitustöitä työsalissa.

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia.

Saat ohjausta ja lisätietoja osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa omalta opinto-ohjaajaltasi. Myös ryhmänohjaajasi auttaa sinua tarvittaessa osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa.

Tekniikan alat, Minna Mäki 044 906 0452 minna.maki(at)vaao.fi
Palvelualat, Hannele Valtonen 044 706 1109 hannele.valtonen(at)vaao.fi

Päätökset osaamisen tunnustamisesta tekee toimialajohtaja. Mikäli opiskelija on tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, hän voi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, joka ohjaa asian käsittelyssä.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn