Läsnäolo, poissaolo, loma

Olet vastuussa oman oppimisesi ja osaamisesi edistymisestä. Noudattamalla omaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS), opintosi edistyvät aikataulun mukaan. VAAOssa noudatetaan työelämän pelisääntöjä myös työ- ja loma-ajoissa.

Läsnäolo

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen työjärjestyksen mukaisesti, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta, osaamisen tunnustamista tai jos henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisssuunnitelmaan ei ole kirjattu vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opiskelet työelämälähtöisessä oppimisympäristössä, pidä huoli, että olet ajoissa tunneilla. Työelämässäkään  ei voi myöhästyä aikatauluista. Jos sairastut tai joudut olemaan poissa opinnoista, ilmoita siitä omaohjaajallesi välittömästi.

Poissaolo

Jos sinulla on välttämättömiä menoja, joita et voi hoitaa työajan ulkopuolella, sinun pitää sopia ja pyytää lupa etukäteen. Jos olet poissa yksittäisiä tunteja, sovi asiasta ko. tuntien opettajan kanssa. Jos olet poissa enintään 2 päivää, pyydä lupa omaohjaajaltasi. Pidempään poissaoloon haetaan lupa VAAOn loma-anomuslomakkeella ja luvan myöntää oman alasi koulutuspäällikkö. Lomakkeen saat tulostettua Wilmasta. Opiskelijaa ei merkitä poissaolevaksi silloin, kun hän osallistuu oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin, on opiskelijapalveluhenkilöstön luona, osallistuu kutsuntoihin tai on kertausharjoituksissa. Edellä mainituista poissaoloista tulee kuitenkin ilmoittaa omaohjaajalle.

Sairauspoissaolo

Sairauspoissaolot ovat luvallisia huoltajien kuittauksella (18 vuotta täyttäneillä omalla ilmoituksella) enintään kolme päivää, edellyttäen, että opiskelija on ilmoittanut ensimmäisenä sairauspoissaolopäivänä asiasta omaohjaajalleen. Puhelin on tähän hyvä väline, sillä työelämässäkin suositaan sitä, että soitetaan omalle esimiehelle ja ilmoitetaan sairaudesta. Poissaolot selvitetään Wilmassa.

Kolmea päivää pidemmistä sairauspoissaoloista pitää olla terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Jos opiskelijalla on perättäin useampia kolmen päivän poissaoloja, tulee ensimmäisen poissaolon jälkeen kaikista muista olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistukset.

Loma

Sijoita lomamatkat loma-ajoille. Jos olet poissa enintään 2 päivää, pyydä lupa omaohjaajaltasi. Pidempään poissaoloon haetaan lupa VAAOn loma-anomuslomakkeella ja luvan myöntää oman alasi koulutuspäällikkö. Lomakkeen saat tulostettua Wilmasta. Täytä lomake huolellisesti.