Näytöt

Näytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näytössä osoitat siis oman osaamisesi.

Valmentavan koulutuksen (VALMAn) osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan muulla tavoin kuin näytössä.

Sinä ja opettajasi suunnittelette yhdessä, miten ja missä osoitat oman ammattitaitosi ja osaamisesi tutkinnon osittain.