Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytössä osoitat osaamisesi. Näytöt tehdään käytännön työtehtäviä tekemällä ja sinä, ohjaava opettaja sekä työpaikkaohjaaja arvioitte yhdessä,  miten hyvin olet saavuttanut ammatillisten opintojen ja työelämän vaatiman ammattitaidon. Työelämän osapuolet ovat mukana arvioinnissa ja varmistavat, että saavuttamasi ammattitaito on sellaista, jota työelämä edellyttää. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä työelämässä  tai oppilaitosympäristössä.

Ennen näyttöä laadit itsellesi työpaikkakohtaisen näyttösuunnitelman työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Ammattiosaamisen näyttö on työelämän toimintakokonaisuus, joka arvioidaan konkreettisten arviointiperusteiden avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi on keskeinen osa opintokokonaisuuden arviointia. Saat näyttöjen suorittamisesta erillisen todistuksen, joka on osa tutkintotodistusta.

Opetushallitus on tehnyt oppaan ammattiosaamisen näytöistä.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn