Henkilökohtaistaminen (siirretty aikuiskoulutuksen sivulta)

Hakeutumisvaiheessa

Opintojen alussa selvitetään hakijan osaaminen verrattuna suoritettavaan tutkintoon sekä tehdään alustava suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon elämänntilanne ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät. Lisäksi selvitetään mahdollisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvän tuen tarvetta.

Selvitysten jälkeen hakija ohjataan joko suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ja/tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Johtopäätökset kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaiseen suunnitelmaan, sähköiseen henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Asiakirjaa päivitetään koulutuksen aikana tarpeen vaatiessa.

Ammattitaidon hankkimisen aikana

Valmistavan koulutuksen aikana opiskelija keskustelee opettajan kanssa oppimisen ja osaamisen edistymisestä tutkinnon tavoitteisiin verraten. Opiskelija voi päivittää ja muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa ja sopia muutoksista opettajan, työpaikkaohjaajan ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa.

Tutkinnon suorittamisen aikana

Tutkinnon suorittaja voi osoittaa ammatin osaamisen hänelle ja tutkintoon parhaiten sopivalla tavalla, esimerkiksi erilaisilla työtehtävillä, raporteilla ja selvityksillä.

Tutkintosuoritusten ja -tilaisuuksien suunnittelussa huomioidaan tutkinnon suorittajan ja työpaikan toiveet kun päätetään ajankohta, kesto, suoritusympäristö, ammattitaidon osoittamistapa sekä tarvittava ohjaus ja erityistuki. Ammatillinen opettaja, ohjaava opettaja ja tutkintovastaava ohjaavat suorittamista yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn