Työelämäpolku kulkee työpaikoilla

Osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Opiskelijalla on erilaisia vaihtoehtoja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ne muotoutuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Suuntaus on, että oppiminen ja opintojen suorittaminen työelämän aidoissa työtilanteissa lisääntyy. Täältä löydät tietoa siitä, mitä opintoihin kuuluva työssäoppiminen tarkoittaa tai jos haaveilet oppisopimusvaihtoehdoista.

Työssäoppiminen

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy ammatillisia opintoja ja työssäoppimista. Työssäoppiminen on opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla, käytännön työtehtävissä. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Työssäoppimisjaksot sijoittuvat koko opiskeluajalle ja niiden kesto ja muoto vaihtelee. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan työssäoppimista voi kertyä myös enemmän kuin 30 osaamispistettä.

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua

Opiskelijalle on nimetty työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Arvioinnin suorittaa työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa.

Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat pohjautuvat pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa aidoissa työtilanteissa työpaikalla, tai muussa oppilaitoksen osoittamassa paikassa, miten hyvin hän osaa tutkinnon edellyttämän ammattitaidon. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko opiskeluajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuu osaamisen arviointi yhteistyössä työelämän osallistujien kanssa.

Käytännön järjestelyt

Opiskelija etsii pääsääntöisesti itse oman työssäoppimispaikkansa, tarvittaessa työssäoppimista valvova opettaja auttaa.  Oppilaitos vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä työpaikoilla tehdään aina kirjallinen sopimus. Työpaikan kanssa tehdään yhteistyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Yhteistyösopimuksella vahvistetaan, että työpaikka soveltuu sopimuksessa nimettyjen tutkintojen työssäoppimis- ja/tai näyttöpaikaksi.

Opiskelijan tehtävänä on tuoda työpaikan yhteystiedot työssäoppimista valvovalle opettajalle hyvissä ajoin ennen työssäoppimisjakson alkua. Päivittäinen ja viikoittainen työaika määräytyy kunkin alan sopimuksen mukaan ja siitä sovitaan erikseen työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

Oppisopimusmallit 2+1 ja X+Y

VAAO sekä TREDUn ja SASKYn oppisopimuskeskukset tarjoavat vaihtoehtoisia malleja perustutkinnon suorittamiseen.
2+1 –mallissa opiskelija opiskelee VAAOssa ammatilliset perustiedot ja –taidot (noin 90 osp) sekä yhteiset tutkinnon osat (yto-aineet, 35 osp) kahden ensimmäisen vuoden aikana. Viimeinen vuosi suoritetaan oppisopimuksella työpaikassa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

X+Y –mallissa opiskelija on  oppisopimuskoulutuksessa useampia jaksoja kolmen vuoden aikana. Kunkin jakson pituus on kerrallaan vähintään 4 kuukautta. Sopiva jaksotus suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työantajan ja opettajan kanssa.

Kenelle oppisopimukseen perustuva koulutus sopii?

Pääset mukaan, jos

  • olet itsenäinen ja vastuullinen, työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu
  • löydät tutkintoosi sopivan oppisopimustyöpaikan

Kysyessäsi työpaikkaa voit kertoa työnantajalle, että hän saa ohjauksestasi koulutuskorvausta.

Kun siirryt opiskelijasta työntekijäksi

  • opintotuki ja opiskelijaetuudet loppuvat – tilalle tulevat työehtosopimuksen mukainen palkka ja oppisopimukseen kuuluva opintososiaalinen tuki
  • saat arvokasta työkokemusta jo opiskeluaikana
  • sinulla on mahdollisuus työllistyä yritykseen valmistumisesi jälkeen

Oppisopimusopiskelussa

  • teet määräaikaisen työsopimuksen
  • opiskelet työssä oppien, tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä tehden. Lisäksi osallistut VAAOn järjestämään tietopuoliseen koulutukseen
  • sinulle nimetään työpaikkakouluttaja, joka ohjaa, tukee ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kerryttämistäsi yhdessä opettajan kanssa
  • saat jatko-opintokelpoisuuden

 

Lisätietoja

opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat TAI

työelämäkoordinaattori
Teija Kunelius
puh. 044 706 1088
teija.kunelius(at)vaao.fi

oppisopimuskeskus TREDU
puh. (03) 5654 7999
oppi.sopimus(at)tampere.fi

oppisopimussihteeri
Terhi Suontaka
puh. 050 344 4767
terhi.suontaka(at)sasky.fi

 

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.