Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto kerralla pakettiin

Lukiopolulla vahvistat jatko-opintovalmiuksiasi. Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten opintojen rinnalla vaatii itsenäistä opiskeluotetta, sitoutumista ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Lukio-opinnot suoritetaan Valkeakosken Tietotien lukiossa, joka toimii samalla Campuksella ammattiopiston kanssa.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä, joista noin 40 – 60 osaamispistettä suoritetaan lukio-opinnoilla. Opiskeluaineita ovat mm. äidinkieli, englanti ja lyhyt/pitkä matematiikka, yhteiskuntaoppi, psykologia ja terveystieto.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen.

Valitset kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • yksi vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineessa järjestettävä koe
    Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Kaksoistutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa ja edellyttää pääsääntöisesti työpaikalla oppimista (koulutusopimus/oppisopimus) kesäaikaan.
Suoritettuaan vaaditut opinnot opiskelija saa ammatillisen tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetuista ylioppilaskirjoituksista. Kaksoistutkinnosta ei saa lukion päättötodistusta. Lukio-opinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi ammatillisen perustutkinnon jälkeen esimerkiksi siirtymällä neljänneksi vuodeksi lukioon.

Miten haen kaksoistutkinto-opiskelijaksi?

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiseksi hae yhteishaussa VAAOon, mutta tee Opintopolku.fi –sivuston ohjeiden mukaiset merkinnät hakeutumisen yhteydessä. Vahvistaessasi opiskelupaikan vastaanottamisen kesällä vahvista samalla myös halukkuutesi kahden tutkinnon opintoihin.

Hakijan on täytettävä normaalit ammatillisen perustutkinnon ja lukion opiskelijaksi valinnan kriteerit. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee ylittää lukion määrittämän keskiarvorajan 7,20.

Jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat jatko-opintopaikkoja ammatillisella tutkintotodistuksella ja/tai ylioppilastutkintotodistuksella. Koko lukion oppimäärän (75 kurssia) suorittaneet voivat hakea jatko-opintopaikkoja myös lukion päättötodistuksella ja ylioppilastutkintotodistuksella.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja Minna Mäki, Valkeakosken ammattiopisto
puh. 044 9060 452
minna.maki(at)vaao.fi

opinto-ohjaaja Hannele Valtonen, Valkeakosken ammattiopisto
puh. 044 7061 109
hannele.valtonen(at)vaao.fi

opinto-ohjaaja Jenni Singh, Valkeakosken Tietotien lukio
puh. 040 335 6252
jenni.singh(at)edu.valkeakoski.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.