Jos tarvitset tukea opintoihisi

Saatat tarvita tukea opintoihisi. Joskus riittää, että saat hetken tehostettua tukiopetusta. Mikäli tuen tarve on jatkuvaa tai opintojen eteneminen vaatii erityisopetusta, otetaan käyttöön erityisen tuen polku. Erityisopetuksen tarpeesta voit keskustella esimerkiksi omaohjaajan, oman alasi erityisopettajan (ERVA), erityisopetuksen koordinaattorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Erityisopetusta voidaan järjestää ammatilliseen perustutkintoon ja myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen.Voit saada erityisopetusta jos oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Erityisopetukseen osallistuvalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen ja erityisopetuksen toteuttaminen suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä opiskelijan ja mahdollisesti huoltajan kanssa ja tarvittaessa oppilaitoksen ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Tuki pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti työjärjestyksen puitteissa.

Lisätietoja

eritysopetuksen koordinaattori
Heidi Roininen
puh. 044 906 0462
heidi.roininen(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.