AMK-polku tukee jatko-opintovalmiuksia

Valkeakoski Campuksella VAAOn opiskelijan on mahdollisuus suorittaa AMK-opintoja yhteistyössä avoimen HAMK:n kanssa. Esimerkiksi VAAOn KV-merkonomiopiskelijat voivat osallistua HAMK:n järjestämille luennoille ja sähkö- ja automaatioalan opiskelijat voivat osoittaa osaamistaan HAMK:ssa käytännön suoritteilla. Opiskelijan päätyessä ammattikorkeakouluopiskelijaksi suoritteet tunnustetaan osaksi tradenomi tai amk-insinöörin tutkintoa. Opintojen suorittaminen ammattikorkeakoulussa tarjoaa sinulle näköalapaikan siihen, millaista opiskelu jatko-opinnoissa on. Campus-yhteistyön kautta sinulle avautuu suoria väyliä HAMKin opintoihin ja tutkinto-opiskelijaksi ammatillisen perustutkinnon jälkeen.

 

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.