Tiedonhaku

Ohjeita tiedonhakuun

Eväitä opiskeluun – tiedonhankinnan opas opiskeluun
Hakusanojen yhdistäminen – Boolen operaattorit

Google
Makupalat – kirjastojen linkit tiedonhakuun

 

Pirkanmaan kirjastoja

Valkeakosken kaupunginkirjasto
Valkeakosken Tietotien lukion kirjasto

HAMK — Valkeakosken kampuskirjasto

Tampereen kaupunginkirjasto – PIKI-verkkokirjasto
Tampereen yliopiston ja TAMKin kirjasto
Alueellinen kehittämistehtävä, Akepike

Muita kirjastoja ja kokoelmaluetteloita

Kirjastot.fi — Suomen kirjastot verkossa
E-kirjasto – yleisten kirjastojen e-aineistot
FRANK-monihaku — kaikkien kirjastojen aineistojen haku

HelMet — pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko

Kansalliskirjasto
FENNICA — Suomen kansallisbibliografia
FINNA — Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot
MELINDA — kirjastojen yhteistietokanta

Varastokirjasto

Lukemo – Lasten- ja nuortenkirjaportaali

Artikkelitietokantoja ja lehtilinkkejä

Aikakausmedia – aikakauslehtien julkaisijoiden yhteistyösivut
ARTO — kotimaisten lehtien ja kokoomateosten artikkeliviitetietokanta
Journal.fi – suomalaiset tiedelehdet verkossa
Uutismedian liitto – suomalaisten sanomalehtien haku ja mediakasvatus

Vapaasti verkossa käytettäviä palveluita

Ampparit.com — uutishaku
Aoe.fi – avointen oppimateriaalien kirjasto
FINLEX — valtion säädöstietopankki
Kela
Koulutus.fi — työelämän koulutus- ja kurssitarjonta
Opintopolku — kaikki koulutukset samasta osoitteesta
suomi.fi — julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut
TE-palvelut
Terveyskirjasto — Duodecimin ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista
Vero — verohallinnon palvelut
Wikipedia — vapaan sisällön tietosanakirja verkossa
Yrittäjät – yrittäjyysmateriaalia

MEDIAKASVATUS

Audiovisuaaliset aineistot – linkkikirjasto audiovisuaaliseen aineistoon
Digitreenit – Ylen materiaali arjen digitaitoihin
KAVI – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Lukuliike – Oph:n mediakasvatus- ja monilukutaitomateriaalia
Metka – Mediakasvatuskeskuksen materiaalia
Mediakasvatusseura – materiaalia mediakasvatukseen
Taikoja.fi – tietoa aikuisten mediaoppimisesta

Tekijänoikeudet

Gramex – esittävän taiteen ja äänitetuottajien tekijänoikeudet
Kopiosto – tekijänoikeusjärjestö
Kopiraittilan koulu – Kopioston pelillinen materiaali
Tekijänoikeus – tietoa tekijänoikeudesta
Teosto – musiikin tekijänoikeudet

Oppimateriaalia verkossa