Työelämäpolku kulkee työpaikoilla

Osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Opiskelijalla on erilaisia vaihtoehtoja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ne muotoutuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Suuntaus on, että oppiminen, osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työelämän aidoissa työtilanteissa lisääntyy. Täältä löydät tietoa siitä, mitä opintoihin kuuluva työpaikalla tapahtuva oppiminen tarkoittaa tai jos haaveilet oppisopimusvaihtoehdoista.

Työssä oppiminen on työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista

Työpaikka on yksi oppimisympäristö, jossa hankit osaamista käytännön työtehtävissä. Osaamisen hankkimista varten tehdään koulutussopimus (KOSO) tai oppisopimus (OPSO). Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy opintoja työpaikoilla.  Työelämässä ja työpaikolla tapahtuviin opintoihin solmitaan joko koulutussopimus tai oppisopimus. Uuden ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti työpaikoilla tapahtuva osaamisen hankkiminen ja osaaminen on työpaikalla järjestettävää koulutusta. Eli käytännössä työssä oppimista.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa et ole työsuhteessa, etkä myöskään saa palkkaa. Hankit osaamista sovitusti työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi kirjataan yhdessä opettajan ja nimetyn työpaikkaohjaajan kanssa ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä saavutat tavoitteeksi asetetun osaamisen ja sovitaan sille varattu aika. Suunnitelma tehdään tutkinnon osittain.

Oppisopimus

Oppisopimus perustuu sinun ja työnantajasi väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen eli saat palkkaa oppisopimuksesi aikana. Koulutus tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Tarvittaessa täydennät opintojasi muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi liittyen oppisopimus suunnitellaan yhdessä opettajan ja nimetyn työpaikkaohjaajan kanssa ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä saavutat tavoitteeksi asetetun osaamisen. Lisäksi HOKSiin. kirjataan muissa oppimisympäristöissä hankittava osaaminen. Oppisopimus voidaan tehdä lyhemmäksi tai pidemmäksi ajanjaksoksi ja opintojesi aikana sinulla voi olla useampia oppisopimustyönantajia.

Työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua osaamisen hankkimista

Opiskelijalle on nimetty työssä oppimista ohjaava opettaja ja työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Arvioinnin suorittaa työpaikkaohjaaja yhdessä opettajan kanssa.

Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat pohjautuvat ammattiosaamisen näyttöihin. Näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa aidoissa työtilanteissa työpaikalla, tai muussa oppilaitoksen osoittamassa paikassa. Osaaminen osoitetaan näytöillä kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa ja ne sijoittuvat koko opiskeluajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuu osaamisen arviointi yhteistyössä työelämän kanssa.

Käytännön järjestelyt

Opiskelija etsii pääsääntöisesti itse oman työssäoppimispaikkansa, tarvittaessa työssä oppimista valvova opettaja auttaa.  Oppilaitos vastaa käytännön järjestelyistä. Työssä oppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse jaksojen suunnitteluun.

Opiskelijan tehtävänä on tuoda työpaikan yhteystiedot työssä oppimista valvovalle opettajalle hyvissä ajoin ennen jakson alkua. Päivittäinen ja viikoittainen työaika määräytyy kunkin alan sopimuksen mukaan ja siitä sovitaan erikseen työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

Oppisopimusmallit 2+1 ja X+Y

VAAO tarjoavaa vaihtoehtoisia malleja perustutkinnon suorittamiseen.
2+1 –mallissa opiskelija opiskelee VAAOssa ammatilliset perustiedot ja –taidot (noin 90 osp) sekä yhteiset tutkinnon osat (yto-aineet, 35 osp) kahden ensimmäisen vuoden aikana. Viimeinen vuosi suoritetaan oppisopimuksella työpaikassa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

X+Y –mallissa opiskelija on  oppisopimuskoulutuksessa useampia jaksoja kolmen vuoden aikana. Sopiva jaksotus suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työantajan ja opettajan kanssa.

Lisätietoja oppisopimuksesta saat opinto-ohjaajilta, omaohjaajilta TAI

työelämäkoordinaattori
Teija Kunelius
puh. 044 706 1088
teija.kunelius(at)vaao.fi

 

 

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.