Jos tarvitset tukea opintoihisi

Saatat tarvita tukea opintoihisi. Joskus riittää, että saat hetken tehostettua tukiopetusta tai ohjausta. Mikäli tuen tarve on jatkuvaa tai opintojen eteneminen vaatii erityisopetusta, otetaan käyttöön erityisen tuen polku. Erityisen tuen tarpeesta voit keskustella esimerkiksi omaohjaajan, oman alasi erityisopettajan (erva), erityisopetuksen koordinaattorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Erityistä tukea voidaan järjestää ammatilliseen perustutkintoon sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Voit saada erityistä tukea, jos oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Erityisen tuen opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS) sisältyvä Erityisen tuen suunnitelma (viranhaltijapäätös). Erityinen tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajan, ervan, opiskelijan ja (alle 18 v) huoltajan sekä tarvittaessa oppilaitoksen ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Erityisen tuen HOKS päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa, opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti.

Lisätietoja

erityisen tuen asiantuntija
Heidi Roininen
puh. 044 906 0462
heidi.roininen(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.