Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat varteenotettava vaihtoehto toisen asteen opiskelijoille. Toisen asteen opiskelun aikana opiskelija suorittaa 30 opintopistettä amk-opintoja osana toisen asteen ammatillisia valinnaisia opintojaan. Hyväksytysti amk-opinnot (30 op) suorittanut opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa.

Suoritetuista opinnoista saa todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa.

Valkeakoski Campuksella VAAOn opiskelijan on mahdollisuus suorittaa AMK-opintoja yhteistyössä avoimen HAMK:n kanssa. Esimerkiksi VAAOn KV-merkonomiopiskelijat voivat osallistua HAMK:n järjestämille luennoille ja sähkö- ja automaatioalan opiskelijat voivat osoittaa osaamistaan HAMK:ssa käytännön suoritteilla. Opiskelijan päätyessä ammattikorkeakouluopiskelijaksi suoritteet tunnustetaan osaksi tradenomi tai amk-insinöörin tutkintoa.

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.