Vaikuta ja osallistu

Aktiivipolku sopii sinulle, jos haluat vaikuttaa VAAOn toimintaan ja olla mukana kehittämässä oppilaitosyhteisöämme eteenpäin. Myös aktiivipolulta karttuu osaamispisteitä. Aktiivipolun toimijat ovat mukana oppilaitoksen yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutortoiminta

Tutoropiskelijat toimivat uusien opiskelijoiden opastajina, edustavat erilaisissa ammattiopistoa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä osallistuvat tapahtumajärjestelyihin. Tutorit koulutetaan tehtäviinsä. Tutortoiminnassa eri osaamisalojen opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja luovat omia verkostojaan eri puolille.

Ryhmänedustajat

Jokaisesta opiskelijaryhmästä valitaan opintojen alussa ryhmänedustaja ja varaedustaja. Ryhmänedustaja toimii linkkinä oman ryhmänsä opiskelijoiden ja henkilöstön välillä. Ryhmänedustajat toimivat myös aktiivisesti opiskelijakunnan hallituksessa.

Opiskelijakunta

VAAOn opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat. Vuosittain järjestäytymiskokouksessa valittu opiskelijakunnan hallitus toimii koko opiskelijakunnan äänitorvena.  Opiskelijahallitus vie opiskelijoiden kehittämisehdotuksia eteenpäin ja osallistuu toiminnan kehittämiseen VAAOssa. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat opiskelijakuntaa erilaisissa johto- ja työryhmissä. Opiskelijakunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja teemaviikkoja hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Valmistumisen jälkeen opiskelija saattaa toimia työpaikallaan ohjaajan roolissa. Suunnittelutyön alla on, että opiskelija voisi sisällyttää aktiivipolulla keräämiään osaamispisteitä myös ammatillisiin kaikille valinnaisiin tutkinnon osiin kuuluvaan työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen-tutkinnon osaan.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja
Minna Mäki
puh. 044 906 0452
minna.maki(at)vaao.fi

opiskelijakuntakuraattori
Heidi Vikstedt
puh. 044 706 1223
heidi.vikstedt(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.