Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta

Näyttötutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen suorittamissuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen.

Tutkinnon järjestäjä pyrkii erilaisin kartoituksin ja haastatteluin varmistamaan tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista. Hänet perehdytetään myös työpaikan työturvallisuusohjeisiin, näyttöympäristöön ja kalustoon.

Valmistavan koulutuksen ulkopuolelta tuleville tutkintotilaisuudet ovat maksullisia. Lisätietoa saat koulutuksen tutkintovastaavalta.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn