Tutkintotilaisuudet ja -suoritukset

Tutkintosuoritukset ja -tilaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa työelämätilanteissa, tavallisesti opiskelijan omalla työ- tai työssäoppimispaikalla. Tutkintosuoritukset suunnitellaan yhdessä työpaikan edustajien kanssa niin, että tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito tulee osoitettua kaikilta osiltaan.

Tutkintotilaisuuksien määrä, muoto ja ajankohta vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja sovitaan yhdessä tutkintovastaavan kanssa.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn