Tutkintotasot ja jatko-opintokelpoisuus

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisessa perustutkinnossa (pt) osoitetaan ammattitaidon perusosaaminen. Valmistava koulutus perustutkintoihin kestää noin 2-2,5 vuotta. Perustutkinto soveltuu hyvin alan vaihtajille. Tutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset valmiudet kyseessä olevalle alalle.

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa (at) osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot, täydentäviä opintoja ja noin 3 vuoden työkokemus. Valmistava koulutus ammattitutkintoihin kestää noin 1-1,5 vuotta.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa (eat) osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnosta pystyy todennäköisesti suoriutumaan henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot, täydentäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemus.  Valmistava koulutus erikoisammattitutkintoihin kestää noin yhden vuoden. Erikoisammattitutkinto antaa valmiudet kapean sektorin erityisosaamiseen.

Jatko-opintokelpoisuus

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn