Tukea oppimisvaikeuksiin

Erityistukea oppimisvaikeuksiin

Joskus tutkinnon suorittaminen tai ammattitaidon hankkiminen ei suju ilman erityistä tukea, kuten lisäopetusta, henkilökohtaista ohjausta tai apuvälineitä. Erityistuen tarve voi tulla esille tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Kouluttaja tai tutkintovastaava käynnistää erityistuen tarpeen kartoituksen, kun siihen on aihetta.

Erityistuen suunnitelma

Erityisistä tukitoimista laaditaan tutkinnon suorittajalle tukisuunnitelma. Siihen kirjataan erityistuen tunnistamiseksi tehdyt testit, kartoitukset, muut dokumentit ja niiden tulokset sekä näiden perusteella suunnitellut tukitoimet, seuranta ja toimijat. Suunnitelma täydentää opiskelijan henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa.

Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn