Oppeja elämään

Oli tuleva ammattisi mikä tahansa, se vaatii itse ammattiosaamisen lisäksi ns. työelämätaitoja, kuten täsmällisyys, oma-aloitteisuus ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Siksi VAAOssa noudatetaan hyviä käytöstapoja, kunnioitetaan toista ihmistä ja noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Silloin ihmissuhteiden ja arkipäivän asioiden hoitaminenkin on helpompaa.

Tukea opiskelijan arkeen

Opiskelijapalvelut toimii myös etänä ja vastaa opintoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä opintojen arjen tukemisesta Wilman, puhelimen ja sähköpostin kautta. Opiskelijapalveluiden henkilöiden yhteystiedot.

Opintotoimistosta saat opiskeluun liittyviä neuvoja ja palveluita, kuten opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet sekä Matkahuollon linja-autolippuja ja VRn opiskelijakorttia varten tarvittavat todistukset.

Opinto-ohjaajat neuvovat sinua mm. hakeutumiseen, opiskeluoikeuteen, opintojen yleiseen sujuvuuteen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa.

Opiskelijalla on mahdollista saada apua myös kuraattoreilta sekä psykologilta ja terveydenhoitajilta.