Ohjaus, ohjaus, ohjaus

Ohjauksen merkitys korostuu opettajien ja muun henkilöstön työtehtävissä näin osaamisperusteisuuden aikakaudella. Osaamisperusteisuutta on noudatettu jo tovi, mutta näkyvintä muutos on ollut 1.8.2015 jälkeen, jolloin uusimmat opetussuunnitelmat otettiin käyttöön. Jatkossa osaamisperusteisuus tulee kuitenkin entistä näkyvämmäksi.

Osaamisperusteisuudessa osaaminen ratkaisee, ja sidonnaisuus opintoihin käytettävään aikaan hälvenee.

Tällöin opiskelijat etenevät opinnoissaan omia henkilökohtaisia polkujaan omaan tahtiinsa. Tämän mahdollistaminen on otettu myös ykköstavoitteeksi tulevan lukuvuoden suunnittelussa.

Etenkin opettajille tilanne asettaa uusia osaamisvaatimuksia, pääosin juuri ohjaamisen saralla. On osattava henkilökohtaistaa ja suunnitella vaihtoehtoisia opintopolkuja, joihin vaihtoehtoja syntyy kuin sieniä sateella. Ongelmatilanteissa on tunnettava VAAOn monitahoinen ohjausjärjestelmä, jotta opiskelijalle saadaan järjestetyksi oikeanlaista apua nopeasti. Ja paljon muuta.

Tilanteeseen on reagoitu täydennyskoulutuksen avulla. Keskiviikkona 6.4.2016 VAAOsta oli kymmenen hengen ryhmän ohjausoppia saamassa Välkky-verkostolle räätälöidyssä koulutuksessa Hämeenlinnassa. Vastaavaa koulutusta suunnitellaan koko opetushenkilöstölle lähiaikoina.

Osaamisperusteisuus ja muut uudistukset ovat hyvä asia. Kunhan tulevan lukuvuoden suunnitelmat saadaan viimeistellyksi ja vielä rullaamaan käytännössä, lopputulos on varmasti niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin mieleen.

/Janne Hietanummi