Koulutushaku:
Työpaikkaohjaajakoulutus, Hyvinvointi ja liiketoiminta-alat

Kohderyhmä

Koulutus on on tarkoitettu Hyvinvointi ja liiketoiminta-alojen työpaikkaohjaajille.

Toteutus/sisältö

Koulutuksen päämateriaalina käytetään ohjaan.fi –sivustoa. Teemoja käydään läpi keskustellen ja hakien vastauksia kysymyksiin alan opettajien ja työelämäkoordinaattorin kanssa.

Koulutussopimus & oppisopimus

 • Mitä eroa ja yhtäläisyyttä koulutusmuodoilla on ja miten se näkyy työpaikalla?

Tutkintojen perusteet, HOKS

 • Miten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat?
 • Mikä on HOKS ja miten se ohjaa työelämässä oppimista?
 • Mitä opiskellaan VAAOssa opintojen alussa, mitä osaamista kerrytetään työpaikalla?
 • Mitkä työtehtävät vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia?

Perehdytys, ohjaaminen ja palaute/oppimisen arviointi

 • Miten opiskelija perehdytetään työpaikan käytänteisiin ja työturvallisuusmääräyksiin?
 • Miten ja mistä tekijöistä onnistunut ohjaus rakentuu?
 • Miten opiskelijaa voi tukea oppimisessa?
 • Millaisia haasteita arjen ohjaustilanteessa voi ilmetä ja kuinka niistä selvitään?
 • Mitä merkitystä palautteen antamisella on?
 • Kuka opastaa ja tukee työpaikkaohjaajaa?

Osaamisen arviointi ja näyttö

 • Mitä näyttö tarkoittaa käytännössä ja miten se suunnitellaan?
 • Mikä arvioijan tehtävä on ja mikä merkitys arvioinnilla on?
 • Miten osaamisen arviointi tehdään yhdessä opettajan kanssa tutkinnon perusteiden mukaisesti?
 • Mitä kuhunkin arvosanaan pääsemiseksi on hallittava ja millainen arviointiasteikko on?
 • Miten arviointipäätökset tehdään ja dokumentoidaan?

Ammatilliset tutkinnot, e-perusteet

Koulutuksen hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka

Valkeakosken ammattiopisto, Väinölä-rakennus, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski

Katso opaste

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa

Ohjaan.fi sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta.

Ammatillisessa koulutuksessa työpaikat, ohjaajat ja työyhteisöt toteuttavat sitä yhdessä opettajien kanssa.

Voit valmentautua myös itsenäisesti hyödyntäen eOhjaan.fi -verkkomateriaalia.

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.