Koulutushaku:
Merkonomi, Talouspalvelut

Koulutuksen tavoite

Talouspalveluihin suuntautunut merkonomi hallitsee yrityksen talouden perustoiminnot. Hän osaa hoitaa yrityksen maksuliikennettä sekä osaa palvella oma-aloitteisesti toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta. Hän laskuttaa, hoitaa myynti- ja ostoreskontraa, osaa tehdä yrityksen peruskirjanpitoa, tai laskea tavanomaisen maksettavan palkan. Opintoihin sisältyy oman sekä yrityksen taloudenhallintaa, toiminnan kannattavuuden suunnittelua, toimiston sekä taloushallinnon sovellusohjelmistojen käytön oppimista.

Talouspalvelujen osaajat toimivat toisen palveluksessa erilaisissa yrityksissä, pankeissa, vakuutuslaitoksissa, tilitoimistoissa, maahantuontiyrityksissä ja julkishallinnossa sekä yksityisyrittäjinä useilla eri aloilla. Alalla työskentely edellyttää analysointi- ja harkintakykyä, itsenäisyyttä, pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta, avoimuutta ja vuorovaikutus- sekä neuvottelutaitoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa: Asiakaspalvelu, Tuloksellinen toiminta ja Työyhteisössä toimiminen (55 osp).

Opiskelet ammatillisia sisältöjä, kuten

  • asiakaspalvelua
  • talouspalvelua
  • toiminnan kannattavuuden suunnittelua
  • tilinpäätökseen ja verotukseen liittyviä opintoja
  • verkkopalvelujen tuottamista ja sähköistä kaupankäyntiä
  • taloushallinnon sovellusohjelmia

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti hänen opintonsa etenevät.

Liiketoiminnan perustutkinto e-perusteet. (1.8.2018)

Koulutukseen hakeminen jatkuvan haun kautta

  • Koulutus on päätoimista päivä/ilta monimuoto-opiskelua. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).
  • Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto).

Liiketoiminnan perustutkinto, Talouspalvelujen osaaja

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Kevään 2019 yhteishaku
on 19.2.–12.3.2019,
haku päättyy 12.3. klo 15.00

Jatkuva haku

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Mikko Siirilä
puh. 044 9060 305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. (03) 574 2314

Opetussuunnitelma

Lataa koulutuksen opetussuunnitelma

Lataa opetussuunnitelman yhteinen osio

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.